ME G93.3 - Myalgic Encephalomyelitis (ME) - Postviralt Træthedssyndrom (PT) - Chronic Fatigue Syndrome (CFS) 

Søg på siden:


>> NYHEDER <<


Visit ME
www.SMEA.dk

Startside
Hvad er ME?
Diagnose
Behandling
Motion
Forskning
Læger & SOSU
Børn & Unge
Mænd & ME
Term Modellen
Læs mere
Brochurer
Inspiration
TRO


ME Foreningen

Link
Om os

Besøg vore børns sider:


 

Chart

 
 

 

 

4TERM Modellen

TERM Modellen: Marianne Rosendals ph.d.
Efteruddannelsen med effekt på praktiserende læger, men ingen effekt på patientniveau.

Marianne Rosendal, der er en af de tre forfattere til TERM Modellen, har afholdt sin ph.d. afhandling på Århus Universitet den 16. december 2003.

Titlen på studiet er: “General practitioners and somatising patients. Development and evaluation of a short-term training programme in assessment and treatment of functional disorders”.
Studiet blev udført i almen praksis i Vejle Amt, og det blev bl.a. støttet af Kvalitetsudviklingsudvalget for almen praksis Q2 i Vejle, Vejle Amts Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond, Det Centrale Kvalitets- og Informatikudvalg m.fl. Anslået har projektet kostet omkring 4 mio. kr.

Baggrunden for studiet var at afprøve TERM Modellen. 27 forskellige lægepraksis i Vejle Amt deltog sammen med ca. 2.800 patienter, der blev fulgt i et år ved brug af spørgeskemaer.

Undersøgelsen viste, at praktiserende læger, der havde deltaget i TERM uddannelsen følte mindre angst, vrede og usikkerhed og havde det bedre i arbejdet med somatiserende patienter, mens lægernes forhold i kontrolgruppen forblev uændret. Efteruddannede læger diagnosticerede dobbelt så mange patienter med medicinsk uforklarlig lidelse som kontrollægerne.

I løbet af et års opfølgning fandtes ingen forskel i patienters selvvurderede helbred i de to grupper. Altså har TERM Modellen, hvis hovedsigte er behandling af såkaldte "somatiserende patienter" (i.flg. TERM Modellen også ME og Fibromyalgi patienter), ikke opnået en tilfredsstillende effekt på patientniveau.

Marianne konkluderer derefter at: "undersøgelsen understreger et stort behov for forskning og uddannelse i funktionelle lidelser", men med dette fejlslagne forsøg på at samle mange diagnoser under samme behandlingsparaply, kan man kun håbe, at det næste projekt bliver et projekt, der er til gavn for patienterne og ikke kun lægerne.

Reference:
http://www.ugeskriftet.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/UGESKRIFT_
FOR_LAEGER/TIDLIGERE_NUMRE/2003/UFL_2003_50/UFL__2003_50_43836
 


 

 


Konferencer

VIGTIG
Ny lærebog om MEKræftmedicin
til ME-patienter:
Støt forskningen

KARINA-SAGEN
her  

STØT ME FORSKNING

Der samles ind til  Rituximab behandling (kræftmedicin) af 140 ME patienter.
STØT INDSAMLING HER

Gennembrud i norsk forskning
Kræftmedicinen Rituximab til behandling af ME
Læs mere her

2-dages motionstest
ME patienter "afsløres" ved test. Læs mere her

Ny BLOG:
ME-Nyheder.DK

Nyt Forum:

ME Foreningen
på Facebook


- hvor alle hjælper alle.

Film om ME på vej:

Dr. Mette, Norge
20/3-2011:
"Jeg landede sent fredag fra Danmark efter at have set patienter der, og jeg græmmes virkelig over kollegaer som har bestemt at en patient med feber, influenzasmerter, nattesved, reaktiverede virus har en psykiatrisk lidelse og behøver psykiatrisk behandling inklusive elektroshock!
"
Læs: Nyt fra Dr. Mette


Papirklip
Karen Bit Vejles fantastiske klip her


Papirklippet ME
Foto: Vivian Hvenegaard


© 1999-2013 Hvenegaards Forlag/ Vivian Hvenegaard,  
Adresse: Kertevej 26, Kerte, 5560 Aarup.
vivian#me-cfs.info  (husk at ændre # til snabela inden I sender en mail)
Læs mere om os her

OBS
Fraskrivelse af ansvar/disclaimer:
Denne side ejes, drives og vedligeholdes af Hvenegaards Forlag. Hvenegaards Forlag påtager sig ingen forpligtelser eller garantier vedrørende nøjagtigheden, pålideligheden eller fuldstændigheden i teksten af denne sides indhold. Hjemmeside er offentliggjort uden garanti for indholdet, og det er brugerens eget ansvar at forholde sig kritisk til hjemmesidens indhold. Det er ligeledes fuldt og helt på eget ansvar at benytte de råd og tips, der er givet på hjemmesiden. 

Hvis du mener, du eller dine nærmeste kunne have en lidelse, der ligner Postviralt Træthedssyndrom / Myalgic Encephalomyelitis (før Kronisk Træthedssyndrom) bør du/de kontakte egen læge og spørge denne til råds.