ME G93.3 - Myalgic Encephalomyelitis (ME) - Postviralt Træthedssyndrom (PT) - Chronic Fatigue Syndrome (CFS) 

Søg på siden:


>> NYHEDER <<


Visit ME
www.SMEA.dk

Startside
Hvad er ME?
Diagnose
Behandling
Motion
Forskning
Læger & SOSU
Børn & Unge
Mænd & ME
Term Modellen
Læs mere
Brochurer
Inspiration
TRO


ME Foreningen

Link
Om os

Besøg vore børns sider:


 

Chart

 
En ME diagnose kræver
Læger og sundhedspersonale

Diagnose

 

Frit "oversat" til alm. dansk efter Sundhedsstyrelsens vejledning, se under Diagnose

Enten opfyldelse af de 2 hovedkriterier + 8 (ud af 11) symptomkriterier 

eller de 2 hovedkriterier + 6 (ud af 11) symptomkriterier + 2 (ud af 3) objektive kriterier. 

Hovedkriterier 

1. Vedblivende eller stadig tilbagevendende udmattelse eller trætbarhed hos en person uden tidligere symptomer, som ikke svinder ved sengeleje. Træthedstilstanden skal være af en sværhedsgrad, så daglig aktivitet er reduceret til under 50% af aktivitetsniveauet før sygdomsudbruddet og af en varighed på mindst 6 måneder. 

2. Andre årsager til kronisk træthed skal udelukkes. Der kræves derfor en nøje sygehistorie, objektive, laboratorie- og røntgen- undersøgelser for at udelukke tilstedeværelsen af ondartede sygdomme, allergiske sygdomme, kroniske bakterielle eller parasitære infektioner, sygdomme i musklernes nervesystem, hormonale sygdomme, blodsygdomme, intern medicinske sygdomme, psykiatriske lidelser, medicinmisbrug eller forgiftninger. 

Symptomkriterier 

A. Symptomer 

1. Let forhøjet temperatur målt af patienten. 

2. Synkesmerter/halsirritation. 

3. Ømme lymfeknuder på hals eller i armhuler. 

4. Uforklaret generel muskelsvaghed. 

5. Muskelsmerter. 

6. Abnorm generaliseret udmattelse, som varer over 24 timer efter fysisk træning, som tidligere ville være tålt uden problemer. 

7. Hovedpine, der beskrives som anderledes og sværere end hovedpine før sygdomsudbruddet. 

8. Ledsmerter uden objektive led-forandringer. 

9. Neuropsykologiske klager (lysskyhed, synsforstyrrelser, glemsomhed, irritabilitet, koncentrationsbesvær, depressivitet, autonom labilitet m.m.) 

10. Søvnforstyrrelser (abnorm stærk søvntrang, søvnløshed). 

11. Debut af det for patienten karakteristiske syndrom i løbet af få timer eller dage. 

B. Objektive fund  

(Dokumenteret ved lægeundersøgelse ved mindst 2 lejligheder med mindst en måneds interval). 

1. Let forhøjet temperatur. 

2. Irriteret og rød hals og svælg uden betændelse. 

3. Mærkbare eller ømme lymfeknuder på hals eller i armhuler (<20mm i diameter). 

Da det drejer sig om en udelukkelsesdiagnose, kræver den derfor mange grundige undersøgelser for at udelukke andre alvorlige sygdomme. Men når sygdommen begynder efter en infektionssygdom og giver muskelsmertesymptomer, er der få andre sygdomme i vores del af verden, der minder om den.    

Kriterierne for ME blev offentliggjort fra Centers For Disease Control i 1988 og danner grundlaget, når man skal diagnosticere ME. De bliver kaldt CDC kriterierne. Det er vigtigt at lægge mærke til om det er disse kriterier der ligger til grund når diagnosen ME stilles, da der er en hel del sammenblandinger med lettere og mindre alvorlige former for træthed samt psykiske sygdomme som ikke er sammenlignelige med  ME.

 

 

 


Konferencer

VIGTIG
Ny lærebog om MEKræftmedicin
til ME-patienter:
Støt forskningen

KARINA-SAGEN
her  

STØT ME FORSKNING

Der samles ind til  Rituximab behandling (kræftmedicin) af 140 ME patienter.
STØT INDSAMLING HER

Gennembrud i norsk forskning
Kræftmedicinen Rituximab til behandling af ME
Læs mere her

2-dages motionstest
ME patienter "afsløres" ved test. Læs mere her

Ny BLOG:
ME-Nyheder.DK

Nyt Forum:

ME Foreningen
på Facebook


- hvor alle hjælper alle.

Film om ME på vej:

Dr. Mette, Norge
20/3-2011:
"Jeg landede sent fredag fra Danmark efter at have set patienter der, og jeg græmmes virkelig over kollegaer som har bestemt at en patient med feber, influenzasmerter, nattesved, reaktiverede virus har en psykiatrisk lidelse og behøver psykiatrisk behandling inklusive elektroshock!
"
Læs: Nyt fra Dr. Mette


Papirklip
Karen Bit Vejles fantastiske klip her


Papirklippet ME
Foto: Vivian Hvenegaard


© 1999-2013 Hvenegaards Forlag/ Vivian Hvenegaard,  
Adresse: Kertevej 26, Kerte, 5560 Aarup.
vivian#me-cfs.info  (husk at ændre # til snabela inden I sender en mail)
Læs mere om os her

OBS
Fraskrivelse af ansvar/disclaimer:
Denne side ejes, drives og vedligeholdes af Hvenegaards Forlag. Hvenegaards Forlag påtager sig ingen forpligtelser eller garantier vedrørende nøjagtigheden, pålideligheden eller fuldstændigheden i teksten af denne sides indhold. Hjemmeside er offentliggjort uden garanti for indholdet, og det er brugerens eget ansvar at forholde sig kritisk til hjemmesidens indhold. Det er ligeledes fuldt og helt på eget ansvar at benytte de råd og tips, der er givet på hjemmesiden. 

Hvis du mener, du eller dine nærmeste kunne have en lidelse, der ligner Postviralt Træthedssyndrom / Myalgic Encephalomyelitis (før Kronisk Træthedssyndrom) bør du/de kontakte egen læge og spørge denne til råds.